D5109C5F-ED89-4CD9-AEA9-E4A770D76725

attached to

Super Rare Hot Wheels Found! HK White Enamel Camaro!